โรงพยาบาลบางแพ

General Category => General Discussion => Topic started by: DeangeloLi on October 20, 2019, 08:32:32 PM

Title: ____________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ ___ _______" `_()_` ___________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _
Post by: DeangeloLi on October 20, 2019, 08:32:32 PM
______ :
___________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ (http://66v.am9s.info/l/Aap)
_______
____: 20-10-2019


(https://i.imgur.com/8LUNFde.jpg) (http://66v.am9s.info/l/Aap)


___________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ (http://66v.am9s.info/l/Aap)
___________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ (http://66v.am9s.info/l/Aap)

___ ______ __________ ___________? ___________ ________ _______, ___ ___ ____________ ___ _____. ___ _______ __________ ___________ ______? ______ __ ___ ____ _______ _ 150-_ ________ __________ ____________ TRT 1 Dirilis Ertugrul. _ __________ _________ __ _____, ___ _______ ______ _________ __________ ____ _____ _________ ____, ____ _______ ________ ______ _____ ________________ _____ ___________ _______, _______ ______, _________ ______ __________ ____________, __ _____ _____ ______ ________ _ _____________ _______ _____. Burak Ozcivit ___________ _________ ______ ___ _____ _______! ___ ____ _________ ___________? _______ ________ ____________ ________. __ ______ ______ ___________ _______ ___ ____________ ____ _______ _____ __ __________________ ___________ ______.
__________ ___________ Ertugrul __ ________ ________ _________ ____ _____ _____. __________ ____ __ _____ _________ _________ _ ________ _________ __ 150-_ ________. ___________ ________ _______ _________ ____ _ ____ ________, ___, ________, ________ _____ ______. Burak Ozcivit'in, __ ______________ ___________ _____ ________ ________, _ _________, _________ __ __________ ____________ _ _________ ____ __________ _____ _______ _____ ___________, ________ _ _____________ ___________ ______ ______, ________ _______ ___ __ Resurrection Osman _________ _______ __ _______. _______ _______ ________________ __ ________ ______. ________ ____ ____________ _____ ______ _______ ______ _____, _______ ____________ ________ _______ _______ ________ _ _____ ________ __ _____ ________ __ ________ _________. ________ ________ _____ _________, ___ ____ ________ Dirilis Ertugrul _________ _______. _______ _________ ________ ______ ______'______ _______ _______.

_ __ _____, _____ ___________ __________ ______?

_________ _ _____ ______ _____________ _____ TRT Dirilis Ertuulrul, ___ _______________ _____ __ _____ __________, _____________ __________ _ _______ __ _______ __ ______. _____________ ______ __ ________ ________ _____ _____ _______ _________ _______ _______ _____ _ __________ ______________ ______. __ _____ _________ _____________ ___ ______ ____________.

____________ _ _____________ _________ _____ _______ ______ ______ ________ __ _____ _________ ______ ___________: __________________ Dirilis Ertugrul, _______ ____________ _________ ___ ___ _______ 65 ________ __ ____________ ______ ____, _________ ____________ __________ Dirilis Osman _______ _________ ______ 2019-2020 __.

___________ Ertugrul _ _________ __________ ___________, _______ _____ ____________ _____ ________ _________ _______ ______ _________ _ ________, ___ ____ _____ _____ ___ __ _____ _______ Ertugrul Bey _____ __ ____________ ________ _________ _ ________.

____ ___ ______ ________ OZCIVIT DIRILIS ERTUGRUL _____ _______?

_________ _________ TRT 1 Dirilis Ertugrul Burak Ozcivit'in __ ____, __________ __ ___ ____ _______________ _________ ____________, __________ _______ _____ ____ _________ ___________, __________ ___ _____________ _______ ______ ______, ________ _______ ___ _______ _________ __________ __ ___________.

__________ _______ ______________ _ _____ ________. _____________ _______ _____ _______ ________ ______ _____, _______ _______ _____ ________ ____ _ _____ ____ ___ _____ ________ _ ________ _________.

_______ ___________ _____ _______ _______ ____ _______ _______ _ ___ _______ _______ ___ _______________ ___ _____ __________ __________ ___ ________ ________ _______.

____ ____________ ________ ______ ________, _______ __________ ______ ___ ___ ______. _____ _____ _ _____ _________ ____ ______ ____, _______ ________ _________ _______ _ __________, ___ ____ _____ ______ _ ______.

________ _______ _____:
___________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ (http://www.reo10.moe.go.th/forum/index.php?topic=86488.0)
___________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ (https://www.bangphaehospital.net/forum/index.php?topic=210683.0)
___________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ (http://ampletree87.godohosting.com/board_cjnT22/447586)