โรงพยาบาลบางแพ

General Category => General Discussion => Topic started by: IVBJudy934 on October 20, 2019, 10:16:32 PM

Title: _____________ _____ 4 _____ ___ _______" `_[[]]_` ____________ _____ 4 _____
Post by: IVBJudy934 on October 20, 2019, 10:16:32 PM
______ :
____________ _____ 4 _____ (http://66v.am9s.info/l/6AgNcod3k3p)
___ ______ __ _______
____: 20-10-2019


(https://i.imgur.com/8LUNFde.jpg) (http://66v.am9s.info/l/6AgNcod3k3p)


____________ _____ 4 _____ (http://66v.am9s.info/l/6AgNcod3k3p)
____________ _____ 4 _____ (http://66v.am9s.info/l/6AgNcod3k3p)

___ __________ _______ ____? ___________ ________ _______, _______ _____ ____________ _ ____ _____. ___ _ _________ ____ ___________ ______? ____ _______ _______ _ 150-_ ________ ______________ _______ TRT 1 Dirilis Ertugrul. _____ ________ __ _____ _____, ___ _ _____ ______ _____ ________ ___ _________ _______ ______ _____, ____ ______ ________ ________ ________ ___________ _____ ___________ _______, _______ ______, _________ _ _______ ______________ ___________, _ ___ ____ ______ ________ ______ _______ _____. Burak Ozcivit ________ _____________ __________ __ _______ _____ _____! _____ __ ________ ___________? ________ ____________ ________. __ ______ _______ _______ ___ _ ___ __________________ __ _____ ___________ ______.
__________ _______ Ertugrul __ ___ ___________ ________ ______ ____ ______ _____. __ ___ ______ _____________ __ ___ _______ _________ __ 150-_ ________. ________ ________ ________ _________ ____ _____ _____, ___ _____ _________ ___________ ______. Burak Ozcivit'in, _ ______________ ___________ _____ _________ _______, __ _____, ____ __ _______ ___________ _ _______ ________ _______ _________ ___________, _________ _ _____ _____________ _____ _______ ______ ______, ________ _______ __ Resurrection Osman _______ __________ _ ____ _______. ________ _______ ____________ __ ___________ ______. _______________ ______ _____ _______ ________ ______ ____, _______ ________ ________ ________ ________ _ _______ ______ __ _____ _____ ________ _____ ____ _________. ___________ _________ _____ ________, _ ___ _____ __________ Dirilis Ertugrul ________ ________. ______ ________ _____ _______ ______ ______'___ _______ _____.

_____ __ ________ _______________ ______?

_________ _ _______ ______ ________ __________ TRT Dirilis Ertuulrul, _______ _______________ __ _ ____ _ ____ ____, ___________ _ ___________ _ _______ _______ _ ____ __ ____ ______. ____ __ ___________ ______ _____ _____ _______ ________ _______ _____ _____ _ __________ ____ _______ __________ ______. __ _____ ________ _____ ___ ____ ________.

_________ _ ___ _____________ ________ ______ ______ ________ _ ____ _____ _________ ________ ___________: _____ Dirilis Ertugrul, _____ ___________ ______ ___ ___ __ 65 ____________ __ ________ _____ ____________ ____, __________ _______ __________ Dirilis Osman __ _______ 2019-2020 __.

_________ Ertugrul _ _________ _________ ________, ____ _____ _________ _________ ______________ ________ _______ _ ____ ______ ____________ _________ _ ________, _ ______ _________ _____ ______ ___ ___ ___ ________ Ertugrul Bey _______ _______ ________ ________ _______ _ _____________.

_ _____ _______ ______ OZCIVIT DIRILIS ERTUGRUL _________ _______?

______ _________ TRT 1 Dirilis Ertugrul Burak Ozcivit'in _ ____, __________ __ _ ______ ____ ___________ _______ ____________ ____________, __________ _______ _______ ____ _____ ___________, ____________ _ _____________ _____ _______ ______ ______, ________ _______ _ __________ _______ ____ _________ _ ____ _______.

_______ _______ ________________ ___ ________ _______. ________ ______ ___ ______ _____, _______ ________ ___________ ________ ____ _ _____ ______ ___ _____ ________ ___ ________ ____.

__________ ______ _____ _______ _ __________ ______ ________ _ __________ _______ _______ _______ ________ _ _______ _________ ______ ________ ___ ________ _________ _______.

3 ____________ ________ _______ ________, _______ _____ __________ ______ _____ _ _____ ______. _______ __________ _ __________ ______________ __________ ____ ____, ____________ ________________ ______ __ __________, _____ _________ _______ _________.

____________ ___________ ______:
____________ _____ 4 _____ (http://hope.bisandong.net/donations/1325553)
____________ _____ 4 _____ (http://dt-terrace.co.kr/m1/576789)
____________ _____ 4 _____ (http://angel-com027.shop/?document_srl=726121)