โรงพยาบาลบางแพ

General Category => General Discussion => Topic started by: DeangeloLi on October 22, 2019, 03:29:15 AM

Title: ____________ _____ (Dirili_ Osman) 4 _____ ________ ______ `_____[~HD~]_` ____________ _____ (Dir
Post by: DeangeloLi on October 22, 2019, 03:29:15 AM
________ :
____________ _____ (Dirili_ Osman) 4 _____ (http://66v.am9s.info/l/6AgNcod3k3p)
___ __
________: 21-10-2019


(https://i.imgur.com/8LUNFde.jpg) (http://66v.am9s.info/l/6AgNcod3k3p)


____________ _____ (Dirili_ Osman) 4 _____ (http://66v.am9s.info/l/6AgNcod3k3p)
____________ _____ (Dirili_ Osman) 4 _____ (http://66v.am9s.info/l/6AgNcod3k3p)

____ __________ _____? ________ ________ _____, _____ ____________ _ _________ _____. ___ ___ ____ ___________ ______? _______ ______ ________ ______ _ 150-_ ________ ___________ _____ _______ TRT 1 Dirilis Ertugrul. _____ __________ _________ _ ____, ___ __ _________ ________ __________ _________________ _________ ____, _______ _______ ________ ________ ________ __________ ___ _________ ___________, _______ ______, _________ _ _____________ __________ _______, _ ___ __________ ______ ________ _ _______ ____. Burak Ozcivit ________ ___________ ______ ___ __________________ _______! ______ ________ _______ ____? ______ ____________ _________. __ ______ ___________ _____ ___ _ ______________ _____ __ _____ ___________ ______.
__________ _______ Ertugrul _____ ________ ________ _________ _________ _____ _____ ______. __ ______ ________ ______ __ _____ ______ __ 150-_ ________. ________ ________ ________ _______ _____ __________ ____ _______, _______ ___ __________ ___________ ______. Burak Ozcivit'in, _ ______ ________ __ _________ _________ _______, __ ___ _______, ____ __ _____________ ________ _ ____ _______ ________ _______ ________ ___________, ____________ ___ __ _____________ ___________ ______ ______, _______ _______ _ _____ Resurrection Osman _______ _______________ __ _______. ______ _______ ________________ __ ________ _______. _______________ _______ __________ ______ ____, _______ ____ ________ ________ ________ _ _____ ______ ___ _____ ________ _ _________ ________ _________. _______ ____ ________ __________________ __________, _ __ _____, _____ ________ Dirilis Ertugrul _________________ _____. _______ ____________ ___________ ______ ______'___ _______ ____.

_ ___ _____ _______ ______ ______?

_________ __ _ ____________ _______ ________ TRT Dirilis Ertuulrul, ___ ___ ______ _______________ __ _____ _______ _____, _____ ______________ __________ _ _____________ _______ _____ ______________ __ ______. ____ ______ _ ________ ____ _____ _____ _______ _________ _______ _______ _______ ______ _____ ______ _ ______ ______ ____. _ _________ _____ __________ _______ _ ____ ________.

________ _ _____________ _________ _____ _______ ______ ______ ___________ __ _______ ____________ ___________ _____________: ______ Dirilis Ertugrul, ___ ___ ______ ___________ ___ _____ _ _____ ______ _ 65 _______ __ ________ _____ _______ ____, __________ ____________ __________ Dirilis Osman _ ______________ _________ ______ 2019-2020 __.

_______ ____ Ertugrul __ _____ _______, ____ ______ ________ _________ _____ _________ ___ ______ ____________ _ _______, _ __ _______ _______ _______ _____ ____ Ertugrul Bey ________ __ _____ _______ ____ _ ________.

_ _________ _______ ______ OZCIVIT DIRILIS ERTUGRUL _________?

______ _________ TRT 1 Dirilis Ertugrul Burak Ozcivit'in _ _____, __________ __ _ ____ _______ ________ ____________, __________ ___ ______________ _____ ___________, ____________ _ _____ _____________ _____ _______ ______ ______, ________ _______ _ _______ _____ __________ _________ __ ___________.

_______ _______ ________________ _ ____ ________. ________ _________ ______ ______ _____, _______ ________ ______ ________ ________ _ _____________ ____ _____________ __ _____ ________ _ _____ ________ ____.

___________ ______ _____ ________ _______ _____ ______ ________ _ _______ _______ _ ________ ________ _ _______ ______ ____________ ________ __ _____ _________ _______.

___ ________ _____________ _______ ________, ___ ___ __________ ______ _______ _ ________ ________. ____ _____ ___ _______ ___ _________ __________ ______ ____, ______ ________ ________ _ __________, ___ ____ _____ ______ ___ ____.

___________ _____ __________________:
____________ _____ (Dirili_ Osman) 4 _____ (http://syntaxzone.com/index.php?topic=25642.0)
____________ _____ (Dirili_ Osman) 4 _____ (http://syntaxzone.com/index.php?topic=25554.0)
____________ _____ (Dirili_ Osman) 4 _____ (http://www.electronoobs.com/QA/index.php?qa=71116&qa_1=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD-dirili%C5%9F-osman-%E3%80%90hd720-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9-dirili%C5%9F)