โรงพยาบาลบางแพ

General Category => General Discussion => Topic started by: DeangeloLi on October 22, 2019, 03:31:22 AM

Title: "____________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ ________" `_((__))_` ____________ _____ (Dirili_ Osman)
Post by: DeangeloLi on October 22, 2019, 03:31:22 AM
______ ________ :
____________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ (http://66v.am9s.info/l/Aap)
_______ _ ________
________: 21-10-2019


(https://i.imgur.com/8LUNFde.jpg) (http://66v.am9s.info/l/Aap)


____________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ (http://66v.am9s.info/l/Aap)
____________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ (http://66v.am9s.info/l/Aap)

_____ ________ ________? ___________ ________ _______, _______ ____________ _ _________ _____. ___ _ ________ ___________ ___________ ______? __ ___ ___________ _____ __ 150-_ ________ ___________ _____ _______ TRT 1 Dirilis Ertugrul. __ ________ _________ _ _____, ___ _ _____ _____ ________ ________ ____ _ ____ _____ _________ _______ ______ _____, _______ _______ ________ _____ ___________ _______ _ ___________ ________, _______ ______, _________ ___ __ ______________ ________, __ ___ _ ______ ________ _ _______ _______ _______. Burak Ozcivit ________ _____ __________ _ _____ _______! ____ __________ _____? ________ ____________ ________. _____ __ _______ _______ ___ __ ______ ___ ___ _______ _____ __ _______ _____ ___________ ______.
__________ ___________ Ertugrul _________ _ ________ _________ ______ ______ ____ _____ ______. __________ ____ __ _____ ___________ ______ _ _____ ______ __ 150-_ ________. ________ ________ __________ ________ _____ ____ _____, _________ ________ ___________ ______. Burak Ozcivit'in, __ ________ ________ ____________ _________ _______, __ ___ _______, __________ __ _____________ ____________ _ __________ ___________ _______ ________ ___________, ________ _ _____________ _______ ______ ______, _______ _______ ______ Resurrection Osman ____________ __________ _ ____ _______. ________ _______ ______________ ___ ______ ____. _______________ ________ __________ ______ _______ ______ _____, _______ _____ ________ _______ _____ ____ __ _ ____ ___ _____ ________ ___ ________ ____. ________ _________ __________________ _________, ___ ____ _____________ Dirilis Ertugrul _________________ _________. ________ ____________ ________ ______ ______'_________ _______ _______.

_ _____ _______ __________ _________ ______?

_________ _ _______ ___________ _____________ _____ TRT Dirilis Ertuulrul, _____ _______________ ______________ _____ _______ _________, _____________ _________ _ _____________ ___________ _________ _ _______ __ ______. ______ _______ ________ ____ _____ _____ _______ ______ _______ _______ _____ _________ _ __________ ____ _______ ______. _______ _______ _____ __________ _______ ___ ______ ____________.

________ _ _____ _________ ___________ ______ ______ ________ _ _______ ____________ ___________ _________: __________ Dirilis Ertugrul, ___ ___________ _______ ___ _______ __ 65 ____________ __ ______ _____ ____, _____________ ___________ __________ Dirilis Osman __ ______ ___ 2019-2020 __.

_______ ____ Ertugrul _ ____ _____ _______, _____ _____ ______ ____________ ______________ ____________ _______ ______ _________ __ ___________, _______ ___ __ _____ _____ _______ ___ ___ ____ Ertugrul Bey _______ _______ _______ ____ __ ___ ________.

___ ______ __________ OZCIVIT DIRILIS ERTUGRUL _____ _______?

__________ _________ TRT 1 Dirilis Ertugrul Burak Ozcivit'in __ ___ _______, _______ __ _ ____ _____ ________ __________ _______, _______ _____ _____ ____ _ _______ ___________ ___________, ____________ _ _____ _________ _____ _______ ______ ______, _______ _______ _ _______ _______ _______ ___________ __ _______.

________ _______ ____________ _ ________ ______________. _____________ _______ _____ ________ ______ ____, _______ ____________ ________ ________ ________ _ _____ ______ __ _____ ________ _ _____ ____ _________.

________ __________ __________ _______ __________ _________ _____________ _ _______ _______ _ ______________ ________ _ _______ ________ ___________ _________ __________ ___ ________ ________ _______.

___ ________ ___________ ______ ________, _____ _________ ___ ______ ___ ___ ______. ______ __________ _____ _ _____________ _________ __________ ____ _______ _____, ______ _________ _____ _______ _ __________, _ ___ _____ ___________ ______ _______ ____.

______ __________ _____:
____________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ (http://forum.bbgs.org/index.php?topic=27918.0)
____________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ (http://www.scrc.co.kr/bd_news/1042632)
____________ _____ (Dirili_ Osman) 2 _____ (http://hope.bisandong.net/donations/1335820)