Author Topic: [___________ _____ (Dirili_ Osman) 1 _____] `[email protected]_` ___________ _____ (Dirili_ Osman) 1 _____  (Read 9 times)

IVBJudy934

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 169
    • View Profile
______ ________ :
___________ _____ (Dirili_ Osman) 1 _____
_______ __ _______ _____
___: 21-10-2019

___________ _____ (Dirili_ Osman) 1 _____
___________ _____ (Dirili_ Osman) 1 _____

_____ __ __________ _________? _________ ________ _____, _______ ____________ _ _____. ___ _ ____ _____ ___________ ______? ____ _____ ___________ _____ __ 150-_ ________ _______ ___________ TRT 1 Dirilis Ertugrul. _ _____ ________ _ ____, ___ _________ _ ______________ ______ ________ ________ _____________ _________ ____, ____ _______ ________ ______ _________ ________ _____ _________ ________, _______ ______, _________ ___ __ __________ _______, _ ___ _____________ _______ ________ _ ___ _______ _____. Burak Ozcivit ________ __________ ____ _ _____ _ __________________ ____! ____ ___________ ___________? _________ ____________ ________. __ __________ _______ _____ ___ ____________ _____ _____ __ __________________ ___________ ______.
__________ __________ Ertugrul _______ _ ________ _____ ____ ______ ______ _____ ________ _________ ______. ___________ ______ __________ __ ___ _____ ______ __ 150-_ ________. _____ ________ ________ ________ ____________ ______, _________ __________ _________ ______. Burak Ozcivit'in, _ ______________ _______ _____ ________ ________, __ _____, _________ __ __________ ____________ _ ______________ _____ __________ _____ _______ _________ ___________, ________ _ _______ _____________ _____ _______ ______ ______, ______ _______ _ _____________ Resurrection Osman _______ ___ _ _______. _______ _______ ______________ _ ___________ __________. _______________ ____ ____________ _____ ______ _______ ______ _____, _______ _____ ___________ ________ ____ __ ______ ______ _____ ________ _ _____ ________ ____. ________ _________ _____ ________, ____ ________ Dirilis Ertugrul ________ _____. ______ ________ _______ ______ ______'______ _______ _____.

_ ___ _____ ________ ______________ ______?

_________ ___ __ ______ __________ __________ TRT Dirilis Ertuulrul, ___ ___ ____ _______________ ________ ______ _ _____ _____, ______________ _________ _ _____________ ___________ _______ _ _______ __ ____ ________. ______ __ ________________ ______________ _____ _____ _______ ______ _______ ____ ____ _________ _ ________ ______. __ ______ ________ _______ ___ _____ ____________.

____________ _ _____ _________ _____ _______ ______ ______ ________ _ _____ ________ ____________ __________ _________: ______ Dirilis Ertugrul, _______ ____________ _ _______ _______ ___ ____ _ 65 ________ __ ________ __________ _________ ____, ________ ____________ __________ Dirilis Osman ___ ______ ___ 2019-2020 __.

________ Ertugrul _ ______________ ______ ________, ____ ______ ____________ __ _____ ________ ______ _ ______ ______ ___________ ___ __________, _ ____ _ _____ ______ _____ _____ _______ ___ ___ _______ Ertugrul Bey _____ __ ___ __________ _________ ________ ______ _ _____________.

____ ______ OZCIVIT DIRILIS ERTUGRUL _____ _______?

________ _________ TRT 1 Dirilis Ertugrul Burak Ozcivit'in __ _____, ________ __ __ _____ ____ ____________ _______ ___________ ___________, __________ __________ _______ _______ _____ ___________, ________ _ _____ _____________ ___________ ______ ______, _______ _______ ______ ____ ____________ _________ __ ____ _______.

_______ ______ _______ ________________ _ ______ ________. _____________ _________ __________ ______ ____, _______ _______ _________ ________ ___________ _ _______ ____ _______ _____ ________ _ ______ ____ _________.

___________ ____ _____ ____ _______ ___________ ______ _____________ _ _______ _______ _ ________ ______ ______ ____________ _________ _ _____________ ________ _______.

___ ____________ ___________ _______ ________, _______ _________ 3 ______ _ _____ ______. ____ _____ ___ _______ _ _____ ______________ __________ ____ ________ _____, _______ ________________ __________ __ __________, _ ___ _____ _______ _ ______.

______ ___________ _______ _____:
___________ _____ (Dirili_ Osman) 1 _____
___________ _____ (Dirili_ Osman) 1 _____
___________ _____ (Dirili_ Osman) 1 _____